Súkromná základná škola

Bakomi

Občianske združenie


SZŠ Bakomi pozýva predškolákov a ich rodičov na


ZÁPIS


do prvého ročníka


21. apríla 2017 od 14.00


do priestorov našej školy.


Doneste so sebou občiansky preukaz, rodný list dieťaťa


a vyplnený zápisný lístok.

 

Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom
Facebook